ސެމީގައި ބާސާ އާއި ރެއާލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ބާސާ ދަތުރުކުރީ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ސެވިއްޔާ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ރެއާލް ސެމީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޕޯޗުގަލް އަދި ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޕޯޗުގަލް އަދި ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ބީގައި ޕޯޗުގަލް ސްވިޒަލެންޑާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެ ރޮބެން ގައުމީ ޓީމުން ރިޓާޔާ ކޮށްފި

ޔޫރަޕްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް އޭ ގައި ސްވިޑަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ހޮލަންޑް މޮޅުވިނަމަސް ޕްލޭއޮފް އިން ޖާގަ ގެއްލިއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ވޯލްޑް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މެސީގެ ރެކޯޑު ހެޓްރިކުން އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެކުއޭޑާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ތިން ގޯލް އާޖެންޓީނާއަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޕްރިމިއާ ލީގު: އެވަޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އަތުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު 4-0 ލަނޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ލަނޑުތައް އެޓީމަށް ކާމިޔާބު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް؟

ނޭމާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބާސެލޯނާއިން އެ ޓީމަށް ގެނެއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ލިވަޕޫލްގެ ބްރެޒިލް ތަރި ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ނިމުމަކަށްގެނެސްފި ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނޭމާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބާސެލޯނާއިން ނިންމައިފި

ރިކޯޑް ޓްރާންސްފަރ ފީ އަކަށް ބާސެލޯނާއިން ޕީ.އެސް.ޖީ އަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބާސެލޯނާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ނޭމާއާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބާސެލޯނާއިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޑެމްބެލޭ އަށް 130 މިލިއަން ޔޫރޯ ދިނުމުންވެސް ޑޯޓްމަންޑްއިން ނޫނެކޭ ބުނެފި

ނޭމާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބާސެލޯނާއިން އެ ކްލަބަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑޯޓްމަންޑްގެ 20 އަހަރުގެ ޒުވާން ފޯވަޑް ޑެމްބެލޭއަށް ހުށަހެޅި 130 މިލިއަން ޔޫރޯގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެމެޗުގެ އެގްރީގޭޓުން މޮޅުވެ މެޑްރިޑުން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ލެގުން ދެއްކި ރަތްކާޑާއެކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ ޕޯޗުގަލްގެ ވިންގާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ދެ ވަނަ ލެގުން ބާސެލޯނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަހަރުގެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ނޮމިނޭޓްކޮށްފި

ޔުއެފާއިން ހޮވާ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިން ޔޫއެފްއާއިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ މި އެވޯޑަށް މި ފަހަރު ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާ ތިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް