ރޯވެ އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެންނަނީ

މިއަދު ރޯވި ފުވައްމުަލު ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެން މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ފ.ފިލިތެޔޮ ކައިރިން ދަތުކުރަމުންދިޔަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ މަސް ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ކައިރިން 22 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދަނޑިމަގު ވޮލީކޯޓު ކައިރިންނެވެ. ދެ ސައިކަލް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކުރިން ލިބޭ މަސައްކަތަކަށް މަސްވެރިކަން ވެފައިވުމުން ނެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ނިމުނު ހަފުތާ ބަންދުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ 2 ވަނަ ގައުމީ އަންހެން ޓީ20 ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ޝާރކް އައިލެންޑް” ގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިޔަރުގެ ރަށް ނުވަތަ “ޝާރކް އައިލެންޑް” ގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި އުފެއްދި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފްލައިމީން އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް އުދުހެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާއިން ހިންގާ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑުއާއި، ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ތޮށިލާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އިރުމަތީފަރާން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ފަށައި އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުރަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފައިސަލްގެ އުފަން ރަށަށް އިބޫގެ ވައުދު ފުންޏެއް!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އުފަން ރަށް، ފުވަމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް