“ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ”ގެ ފުލް ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

“ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ” އަކީ “ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް” ފްރެންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ސްޕިންއޮފް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިއަދު ނެރެފައިވާއިރު، ޓްރެއިލާ އިން ފިލްމްގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބައެއް ސަހަރައްދުތަކުގައި ޕަބްޖީ މަނާކުރަނީ

ޕަބްޖީ ކުޅުމުގައި ދެވިހިފާފައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެބަތިއްބެެވެ. އެ ކުޅެން ފަށައިފނަމަ ހަމަ އެއަށް ދެވިހިފަނީއެވެ. އެހެން ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭކަށް ބޭނުން ނުވަނީއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސަލްމާން ހާންގެ “ސުލްތާން” އަށް ޗައިނާއިން ފިނި ތަރުހީބެއް

6 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެއި ރިލީޒް ކުރެވުނު ސަލްމާން ޙާންގެ ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމު “ސުލްތާން” ޗައިނާގައި ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާހެ ސިނަމާތަކުގައި އެ ފިލްމު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކަރީނާ ކަޕޫރް އާއި ކައިވެނި ކޮށްފާނަން – ކަރަން

ކަރަން ޖޯހަރްއަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމް އުފައްދާ އެއް ފަންނާނެއެވެ. އޭނާ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ނުކުރާ ކަމެއް ނެތެވެ. އެތައް އެވޯޑެއް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ބަލާއިރު، އޭނާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މީރާ ބުނަނީ އެންމެންވެސް މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް

މެއި މަހު އައިސްޓީވީން ދައްކަން ފަށާފައިވާ އާ ޝޯވތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މީހުންގެ ވާހަކައިގެ އެޕިސޯޑްގެ ގެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިލްމު ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާރަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ކަރޯޑު

އާމިރު ޚާން ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން އުފެއްދި ފިލްމު “ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ” މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާފައިވާއިރު ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފިލްމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިޝާ ޑިއޯލް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އިޝާ ޑިއޯލް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. އިޝާ ޑިއޯލް އަދި ބާރަތު ތަކްތާނީގެ ކައިވެންޏަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ބޮލީވުޑް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ “ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް”ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރަން ބިޕާސާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ފިޒީ ބުއިމެއް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ނުނެކޭބުނެ، ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ބިޕާސާ ބާސޫ ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ. ބައެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިޝްވާރިޔާއާއެކު ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ މިހުންނަނީ ބިރުން: ރާޖް ކުމާރު

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އައިސްވާރިޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަސް ޖެހޭ ކަމަށް ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންގެ ކޯ ސްޓަރ، އެކްޓަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް