ކޮލަމަފުށީގައި އިބޫ އާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތެއް ނުހިންގަން ޕީޕީއެމް އިން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ކޮލަމާފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމާއި ދިމާކޮށް އޭނާ އަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށް ކޮލަމާފުށީގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އުދަ އަރާނެތީ ސަމާލުވޭ، މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާނެ

ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައިގަދަވެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ، ބަލި ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް- އެޗްޕީއޭ

އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ބާވަތުގެ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ، އެބަލި ރާއްޖެއަށްވެސް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލަންކާ އިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ސްރީލަންކާ އިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި 2.39 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބަންޑާރަނައިކެ އިންޓަނޭޝަނަލް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކްރިޝް 4 ގައި ރިތިކް ފެނިގެންދާނީ ދެ ގޮތަކަށް

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ “ކްރިޝް”ގެ ފިލްމްތަކުން ދެން ނެރޭ ފިލްމްގައި ރިތިކް ރޯޝަން ދެގޮތަކަށް ފެންނާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު ފެނިގެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތައިލެންޑަށް އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ތައިލެންޑަށް ބޯޓުތަކުގައި އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީ އިން އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަންކާ ފުލުހަކު ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފި

ލަންކާގެ ފުލުހަކު މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފިއެވެ. 21 އަހަރުގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެން މީހާ ރޭޕް ކޮއްފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ތިބި ހޮސްޕިޓަލެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކެމެރަންގެ މޭސްތިރި ކަމުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ !

ދަ ޓާމިނޭޓަރ ފްރެންޗައިސްގެ އާ ބައެއް ދާދި އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނާނެ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލްގެ އިލްތިމާސް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އައިފޯނު އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީ ވޯކް ނުކޮށްފާނެ

އެޕަލް އިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވިއްކަން ފަށާ އައިފޯނުގެ އެންމެ ހާއްސަ ފީޗަރ ކަމުގައިވާ ފޭސް އައިޑީއަކީ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދީންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ހަމަލާއެއް ނުދޭނެ – ރަޝިޔާ

މެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ހަމަލާނުދޭނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގެއި ލަވްރޯވް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް