އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ މަސް ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ކައިރިން 22 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާތީ ސިފައިން އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެެވެ.

އަދި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބުނީ މިއަދު 11:15 ހާއިރުކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ “މައްތި2″ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަކަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…