އެލެކެސެންޑާ އާނޯލްޑައަށް ފްރީކިކް ޖަހަން ދަސްކޮށްދިނީ ބޯޅަ:ކްލޮޕް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖައަށް ކޮލިފައިވުމަށް ލިވަޕޫލް އާއި ހޮފިންޙަމް ބައްދަލު ކުރިމެޗުގައި އާނޯލްޑައަށް ފްރީކިކް ޖަހަން މަގުފަހި ކުރުވީ ބޯޅަ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވިޓްސެލް ވެސް ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް

ޗައިނީސް ސުޕަރ ލީގުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޓިއަންޖިން ކުއަންޖިއާންއަށް، ބެލްޖިއަމްގެ އިތުބާރު މިޑްފިލްޑަރު އެކްސެލް ވިޓްސެލް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިއާގެ ޒެނިތްއަށް ކުޅެމުން އައި ވިޓްސެލް، ޓިއަންޖިންއަށް ބަދަލުވީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން އުޅުނުކަން ކޮސްޓާ ހާމަކޮށްފި

މިދިޔަ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން އުޅުނުކަން، އެޓީމުގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ޗެލްސީއަށް ކަންތައްތަށް، ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ދިޔަ ސީޒަނަކަށް ނުވާއިރު،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އޮޒިލްއަކީ ކަންނެތް ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން – ވެންގާ

މެސުޓް އޮޒިލްއަކީ ކަންނެތް ކުޅުންތެރިއެއް ނޫންކަމަށް، އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފިއެވެ. ލީގުގައި އެންމެފަހުން 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން އާސެނަލް ބަލިވި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮނާލްޑޯގެ ދީލަތި އެހީއެއް ސީރިއާއަށް!

ސީރިއާގެ ހަލަބުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވަމުން އަންނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބޮނޫޗީ އާކޮށްފި

ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެޓީމުގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު، ލިއަނާޑޯ ބޮނޫޗީ އާކޮށްފިއެވެ. އާ ކޮންޓްރެކްޓާއެކީ ބޮނޫޗީ، ޔުވެންޓަސްގައި 2021 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ހުންނާނެއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބޮނޫޗީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބެލެންޑިއޯ އެވޯޑް ރޮނާލްޑޯ ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޕޯޗުގަލް ފޯވަޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޯދައިފިއެވެ. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ މިއެވޯޑު ހޯދިއިރު މިދިޔަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަހުވަގުތު އެވަޓަންއިން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އެވަޓަން ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު، 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 21 ޕޮއިންޓާއެކީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަހަތުން އަރައި ބޯންމަތްއިން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ފަހަތުން އަރައި 3-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބޯންމަތްއިން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ 30 ޕޮއިންޓާއެކީ ލީގުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. ލީގުގެ ދެވަނައިގައި 31 ޕޮއިންޓާއެކީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން 24 މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއިން އެންޓްލާންޓާގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅަކީ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެ، އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެޓީމު ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް