ތައިލެންޑަށް އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ތައިލެންޑަށް ބޯޓުތަކުގައި އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީ އިން އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަންކާ ފުލުހަކު ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފި

ލަންކާގެ ފުލުހަކު މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފިއެވެ. 21 އަހަރުގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެން މީހާ ރޭޕް ކޮއްފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ތިބި ހޮސްޕިޓަލެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދަތުރުމަތީގައި އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ

އަބުދާބީން ނެދާލޭންޑްގެ އެމްސްޓެޑަމްއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް ދުއްވަމުން ދިޔަަ ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެ އެއާލައިން އިން ބުނީ، ޕައިލެޓްގެ ކުއްލި މަރާއެކު ފްލައިޓްގެ މިސްރާބު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދޭން އަމަރު ނެރެފި

ޒަމާނުއްސުރެ ސައުދީގައި މަނާވެފައިވާ އަންހެނުން އުޅަނދު ދުއްވުން މިއަދު ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު ބާތިލުކޮށް، އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އަންހެނުންނަށް ދެއްވުމުގެ އަމުރު ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިއީ ސައުދީގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާއިން ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކޮށްފިކަމުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް، އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކޮށްފިކަމުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފި އެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުތުރު ކޮރެއާގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތުރުކީގެ ރައީސް، އިރާގުގެ ކުރުދީންނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

އިރާގުގައި ކުރުދީން ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއް އިއުލާނު ކުރުމާއިމެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް އިއްޔެ ނަގާފައިވާއިރު ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިޕް އުރުދުޣާން އިރާގުގެ ކުރުދީންނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ހަމަލާއެއް ނުދޭނެ – ރަޝިޔާ

މެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ހަމަލާނުދޭނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގެއި ލަވްރޯވް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބޭހަށް ނުކަތާ ވަރުގެ މެލޭރިޔާގެ ވައްތަރެއް އޭސިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެނިއްޖެ

ބޭހަށް ނުކަތާ ވަރުގެ މެލޭރިޔާގެ ވައްތަރެއް އޭސިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެނިފައިވާކަމަށާއި މި ބަލި އެފްރިކާ ބައްރަށް ފޯރައިފި ނަމަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ވަރަށް އުދަނގޫވާނެ ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދުބާއީގައި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ގެތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްދެނީ

ދުބާއީގެ އެލެކްޓްރިސިޓީ އަދު ވޯޓަރ އޮތޯރިޓީން، ހައްޓާ ވިލެޖުގެ ގެތަކުގައި، ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ހިލޭ ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފައިވަނީ އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

10 އަހަރުގެ ރާޝިދު: އެމީހުން އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން މަރާލި، އަހަރެން މިއައީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން

މިޔަންމާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ރާހިން ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންގާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން މަރަން ފެށުމުން އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ވަނީ އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް