ދިވާލީ ފާހަގަ ކުރަން ދިއްލީގައި ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްްފި

އިންޑިއާގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރާ ދިވާލީގައި، މިއަހަރު ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން ދިވާލީގައި ބަޑިބޭސް މަނާކޮށްފައި މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބަޔަކު ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮޑު ބިޔަ ހަރުފައެއް ހިފައި، ކައްކައިގެން ކާލައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަޓުރާގެ ބަޓަންގް ގަންސަލް އަވަށުގައި މީހަކަށް ހަމަލާދިން 25.6 ފޫޓުގެ ދިގު ހަރުފައެއް މަރާލުމަށްފަހު ކައްކާލައިގެން އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުން ކާލައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެއަވަށުގެ ދަނޑެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލުމުގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން އުފުލައިފި

އެމެރިކާގެ ލާސް ވޭގަސް ގައި މިއަދު ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލުމުގެ ޒިންމާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް އައިއެސް އިން އުފުލައިފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި – ސަލާމަތްވީ އެންމެ17 މީހުން

މިޔަންމާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުން ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މަރަން ފެށުމުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަ ކުރަމުން އަންނައިރު އިއްޔެ މިޔަންމާއިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތައިލެންޑަށް އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ތައިލެންޑަށް ބޯޓުތަކުގައި އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީ އިން އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަންކާ ފުލުހަކު ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފި

ލަންކާގެ ފުލުހަކު މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފިއެވެ. 21 އަހަރުގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެން މީހާ ރޭޕް ކޮއްފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ތިބި ހޮސްޕިޓަލެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދަތުރުމަތީގައި އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ

އަބުދާބީން ނެދާލޭންޑްގެ އެމްސްޓެޑަމްއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް ދުއްވަމުން ދިޔަަ ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެ އެއާލައިން އިން ބުނީ، ޕައިލެޓްގެ ކުއްލި މަރާއެކު ފްލައިޓްގެ މިސްރާބު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދޭން އަމަރު ނެރެފި

ޒަމާނުއްސުރެ ސައުދީގައި މަނާވެފައިވާ އަންހެނުން އުޅަނދު ދުއްވުން މިއަދު ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު ބާތިލުކޮށް، އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އަންހެނުންނަށް ދެއްވުމުގެ އަމުރު ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިއީ ސައުދީގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާއިން ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކޮށްފިކަމުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް، އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނު ކޮށްފިކަމުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފި އެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުތުރު ކޮރެއާގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތުރުކީގެ ރައީސް، އިރާގުގެ ކުރުދީންނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

އިރާގުގައި ކުރުދީން ވަކި މިނިވަން ދައުލަތެއް އިއުލާނު ކުރުމާއިމެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް އިއްޔެ ނަގާފައިވާއިރު ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިޕް އުރުދުޣާން އިރާގުގެ ކުރުދީންނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް