ރާވެރިން މަގު ކޮށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ދުވަސްވަރު ނަވާރަސަތޭކަ ފަންސާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅވެރިއަކަށް ހުންނަވައިގެން މިހާރު ރަށުގައި މިހުރި ބޮޑެތި މަގުތައް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނައިބުކަމާއި ހިނގުމާއި ނައިބުފަތް ކިޔެވުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އިހުޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން ވަކި ދުވަސްވަރަކާއި ހަމަޔަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރަޖަބުމަހު ހަވަނަ ދުވަހު ނައިބުކަމާއި ހިންގެވުމަކީ ކުރަމުން އައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުކުރުދުވަސް

ހުކުރު ދުވަހަކީ ދީނީގޮތުން ބަލާއިރުވެސް ވަރަށްބޮޑު މުހިއްމުކަމެއް ދެވިފައިވާ ދުވަހަކަށް ވުމާއެކު އަދި އެދުވަހުގެ އެންމެ ހާއްސަކަމަކީ ހުކުރު ނަމާދު ކަމަށްވާތީ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރީގެ ދުވަސްތަކުގައި އުޅުނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ލިބާސް ލެއްވުން

އިހުޒަމާނުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތުން އަންހެން ކުދިން ލިބާސްލައްވާ ދުވަހެއް އޮވެއެވެ. އެދުވަސްވަރު އަންހެނު ކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެންމެ އުފާވާ ދުވަހަކި އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލިބާސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި އޮޅުއަލަ

އޮޅުއަލައަކީ މީގެ ގާތްގަޑަކަށް 130 އަހަރުގެ ވެސް ކުރިން ކޮންމެވެސް މީހަކު ބޭރުންގެގެނެސް ރަށުގައި އިންދާ ހެއްދި އެއްޗެކެވެ. އޮޅަކީ އަލަގަސް ހުންނަ ބިމަށް ނުވަތަ އަލަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މާހިފުން ދުވަސް

އިހުޒާމާނުއްސުރެން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު މީހުން ޝައުބާންމަހު 29 ވަނަދުވަހު ނުވަތަ ރޯދައަށް ހަނދު ބަލާދުވަހު މޫދަށްދެއެވެ. އަދި އެދުވަހު ރޯދަ ހަނދު ނުފެނުނުނަމަ ޝައުބާންމަހުގެ 30 ވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑަށް މުހިންމު ބަދަލެއް

މީހުން މެރުމާއި ޓެރަރިިޒަމާއި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުން ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި ދެން އެންމެ ބޮޑެތި އަދަބު ދެވޭ ކުށަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށްތަކެވެ. ޖިންސީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލޭ ހޯދުމާއި ލޭ ހަދިޔާކުރުން – ޒިންމާދާރުވާން އެބަޖެހޭ

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ލެއަކީ، ވަރަށްވެސް އަގުބޮޑު އެއްޗެކެވެ. ރަނާއި ރިހިންވެސް އޭގެ އަގު މިން ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ފުރާނައާއި ގުޅުންހުރި އެއްޗެއްކަމަށްވާތީއެވެ. ޙާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތުން، މީހެއްގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަސްރުގެ ދުވަސް

މިއަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނަސްރުގެ ދުވަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ 3 ނޮވެމްބަރ 1988 ގައި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއިން ރާއްޖެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހިލަރީ އަށް އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކީއްވެ؟

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔައިރު ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އުންމީދު ކޮށްގެން ތިބީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް