ވޯޓާރސް ލިސްޓު މިއަދު ޢާއްމު ކުރާނަން – އިލެކްޝަންސް

މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުލާ މިހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު މިއަދު ޢާއްމު ކުރައްވާނެކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރަތަފަންދޫ ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ގދ.ރަތަފަންދޫ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް މިއަދު ސޮއިކޮށް އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) އާއި ފޯމް ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އާ ގަވަރުނަރުގެ ސޮޔާއެކު 10ރ. އަދި 100ރ. ގެ އާ ނޫޓު ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އާ ގަވަނަރު އަހުމަދު ނަސީރުގެ ސޮޔާއެކު ޗާޕްކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ “ރަންދިހަ ފަހެއް” ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ 10 ރުފިޔާ އާއި 100

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިބޫ ނިދިކުރައްވަން އޮންނަވަނިކޮށް އަތޮޅުގެ އަށް ގާ އުކައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ގއ.އަތޮޅު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެއަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައި ރޭ ނިދިކުރައްވަން އޮންނަވަނިކޮށް އަތޮޅުގެއަށް ގާ އުކައިފިއެވެ. އިބޫ އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގައި ބައްޓާފައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން އެންގި އެންގުމަށް އެރިސޯޓުން ތަބާވެފައި ނުވާތީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން އެރިސޯޓަށް އަރާ ބުދުތައް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަރެސްމާތޮޑާގައި ރައީސް ޔާމީން ފެއްޓެވި އެއާޕޯޓް މަޝްރޫޢު ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން – އިބޫ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ރައީސް ޔާމިން ގެ ސަރުކާރުން ފަށްޓަވާފައިވާ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫރު އިދުކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެކަމަށް އިދުކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލާއި، މާދަމާގެ ޖީލުވެސް ގެއްލިދާނެ – ފައިސަލް

މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލާއި، މާދަމާގެ ޖީލުވެސް ގެއްލިގެންދިޔައީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބ.ދަރަވަންދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޮލަމަފުށީގައި އިބޫ އާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތެއް ނުހިންގަން ޕީޕީއެމް އިން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ކޮލަމާފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމާއި ދިމާކޮށް އޭނާ އަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށް ކޮލަމާފުށީގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިބޫގެ ރަނިންމޭޓް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނު ކުރާނަން – ޖޭޕީ

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ހުށައަޅާ ރަނިންމޭޓް މި މަހު ދިހައެއްގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރާނެކަމަށް ޖޭޕީއިން ބުނެފިއެވެ. ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި!

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް