އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުރިހާ ގައުމަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން، އިސްރާއިލް ތަފާތެއް ނުކުރާނަން – އިބޫ

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހާރިޖީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގައި އެއްވެސް ގައުމަކާއި މެދު ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިސްރާއީލް ވެސް އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ތޮށިލާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އިރުމަތީފަރާން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ފަށައި އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުރަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފައިސަލްގެ އުފަން ރަށަށް އިބޫގެ ވައުދު ފުންޏެއް!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އުފަން ރަށް، ފުވަމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަސްވެއްޖެނަމަ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ – އިބޫ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންކުރާ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓު ލިބުން ލަސްވެއްޖެނަމަ އެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރެވެން ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިޚާބުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު ފަޒާދު އިބޫ އާއި އެކު ކެމްޕޭނަށް އުތުރަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު އިދިކޮޅު ހަރާކާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވޯޓާރސް ލިސްޓު މިއަދު ޢާއްމު ކުރާނަން – އިލެކްޝަންސް

މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުލާ މިހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު މިއަދު ޢާއްމު ކުރައްވާނެކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރަތަފަންދޫ ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ގދ.ރަތަފަންދޫ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް މިއަދު ސޮއިކޮށް އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) އާއި ފޯމް ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އާ ގަވަރުނަރުގެ ސޮޔާއެކު 10ރ. އަދި 100ރ. ގެ އާ ނޫޓު ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އާ ގަވަނަރު އަހުމަދު ނަސީރުގެ ސޮޔާއެކު ޗާޕްކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ “ރަންދިހަ ފަހެއް” ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ 10 ރުފިޔާ އާއި 100

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިބޫ ނިދިކުރައްވަން އޮންނަވަނިކޮށް އަތޮޅުގެ އަށް ގާ އުކައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ގއ.އަތޮޅު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެއަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައި ރޭ ނިދިކުރައްވަން އޮންނަވަނިކޮށް އަތޮޅުގެއަށް ގާ އުކައިފިއެވެ. އިބޫ އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް