ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ޓީވީ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް ފަރާތަކަށް އެލްޖީ 65 އިންޗްގެ k4 ސްމާޓް ޓީވީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އެއް ޖަމުޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަމުން އަންނަ، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފުވައްމުލަކުން ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި “ހެލްޕް ރޮހިންޖާ ފުވަންމުލަށް” ހަރަކާތަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިއާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭނެއް ވެއްޓިއްޖެ

ހުޅުލޭ ފަޅަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭނެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހާރިސް ވިދާޅުވީ ސީ ޕްލޭން ވެއްޓިފައިވަނީ ހުޅުލޭ ސީ ޕްލޭން ބޭސްއަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުން، ފުލުހުން ފޮޓޯ އާއްމު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެމީހުންގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ގައި ރޭ މަރުވި ދެމީހުންގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ޒުވާން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެެއްގެ ކުއްލި މަރާއި ގުޅިގެން ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން ފުލުހުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ގައި ރޭ މަރުވި ޒުވާނުންގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.   ރޭ މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކުށްވެރިއެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވަން އެދިއްޖެ

މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި އަޅުވަމުންދާ ޓެގް 16 މީހެއްގައި އެޅުވުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މާލޭގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ރޭ ފަތިހު 5:23 ހާއިރު މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް