އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ އާކުލައެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. އެޕަލް ކުންފުނިންގ މައުލޫމާތު ދޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފާޑުކިޔުމުން މިޔަންމާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ އަތުން ތާޖު އަތުލައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފާޑުކިޔުމުން އެގައުމުގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ އަތުން ތާޖު އަތުލައިފިއެވެ. މިސް ގްރޭންޑް ކާމިޔާބުކުރި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ށުވެ އެއިން ސި ފޭސްބުކުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފޭސްބުކް އަށް ވަންނަން ޕާސްވޯޑް ޖެހުން ނިމެނީ، ދެން ބޭނުން ވާނީ މޫނު

ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން މެދުވެރިކޮށް ފޭސްބުކަށް ލޮގިން ވާގޮތް ހަދަން ޓެސްޓް ބުރެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މަޝްހޫރު ސޯސަލް ނެޓްވޯކް ފޭސްބުކުން މި ފީޗާ ބޭނުން ކޮށްގެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސެމްސަންގް އާ ނުލާ އެޕަލް އަށް އުޅެވޭކަށް ނެތް، ވިއްކާ ކޮންމެ ފޯނަކުން 110 ޑޮލަރު ސެމްސަންގް އަށް

އަނެއްކާވެސް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން މިވަނީ އެޕަލްގެ އައު ފޯނު، އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 އަކާއި ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ޝާއިއު ކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިފޯން 8 ޕްލަސް ފަޅައިގެންދާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން ސީރީޒްގެ ތެރެއިން އައިފޯން 8 ޕްލަސް ފަޅައިގެންދާ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެޕަލް ކުންފުނިން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލްގެ އިލްތިމާސް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އައިފޯނު އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީ ވޯކް ނުކޮށްފާނެ

އެޕަލް އިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވިއްކަން ފަށާ އައިފޯނުގެ އެންމެ ހާއްސަ ފީޗަރ ކަމުގައިވާ ފޭސް އައިޑީއަކީ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދީންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަދިރީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ފޯނެއް އެލްޖީން އުފައްދައިފި

މަދިރީގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ސްމާޓް ފޯނެއް އެލްޖީއިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މި ފޯނު ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. ފޯނުގެ މޮޑެލް އަކީ އެލްކީ ކޭ7

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރިހެނުންގެ ހައްޤު ކޮބާ؟

މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ވިސްނުންތަކަށް ކިލަނބު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މިދެކޭ ހިއުމަން ރައިޓްސްއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ހޭބޯ ނާރާ ހޯދާ ހައްޤެއްވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ހައްޤެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފޭސްބުކް މަނާ ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑީއާ ނެޓްވާރކް ފޭސްބުކް، މަނާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާގެ މުވާސަލާތީ ކަންކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ދީފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިހުރީ އައިފޯނު އެކްސް އާއި ބެހޭގޮތުން ކުރީން ނޭނގޭ ވާހަކަތަކެއް !

އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގެ އެތެރޭގެ ސާމާނުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޕަލް އިން އަބަދުވެސް މާކަ ގިނަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ނޫޅެ އެވެ. އެގޮތުން އެޕަލް އައިފޯނު އެކްސްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް