މޭކަޕް ކުރާ އަންހެނުންނަށް ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލް ވުމަށް އުނދަގޫވޭ

ދުނިޔޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަކީ މޭކަޕް ކުރާ އަންހެނުންނެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ 60 އިންސައްތަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުސް ބަނޑާ ހުރެ ކަސްތަރު ކުރުމަކީ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށް އުޅޭ އެއްކަމަކީ ކަސްރަތު ކުރުމެވެ. ބައެއް މީހުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ގުގުރިދަމަންތަ؟ މިކަން ކޮށްލާ ހުއްޓިދާނެ!

ގުގުރި ދެމުމަކީ މީހުން ވަރަށް ރުޅިއަންނަ ކަމެއެވެ. ގުގުރި ދަމާ މީހާގެ ސަބަބުން އޭނާ ކައިރީގައި ނިދަން އޮންނަ މީހާއަށް އުނދަގޫ ފަހަރު ގިނައެވެ. ގުގުރި ދަމަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ހަތަރު ފޯނެއް ނެރޭނެ

ވަރުގަދަ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ވޯލްޑްވައިޑް ޑެވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޕަލް ކުޑައިގެ ދަށުން ނެރެމުންދާ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކާއި، އެއުފެއްދުންތައް ތަރައްޤީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަމައެކަނި ސައެއް ނޫން، ޑްރޯން އިން ކޮންމެ ކާއެއްޗެއްވެސް ގެނެސްދޭނެ

އިންޑިޔާގެ ލަކްނޯގައި، ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ސައި ޑެލިވަރީކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކަށް ފަސޭހަތަކެއްވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ. ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު، ހުސްވި މެއި މަހުގެ 23

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސް ވާނަމަ ރޯދަ ވިއްލައިގެން ކާންވީ މޭބިސް ކަދުރު

މޭބިސްކަދުރަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ލިބެން ފަސޭހަ މޭވާ އެއް ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ ދިވެހިން ކާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި މޭބިސް ކަދުރު މަދުން ހެއްދުނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“އަނބިމީހާ ފެނުނީ ދެ މިނެޓަށް، އެއީ ހިތްވަރުގަދަ ނަރުހެއް”

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ސަޖީޝްއަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނެތްކަމުގެ އިހުސާސް އަދިވެސް ކުރެވެއެވެ. އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ އާކުލައެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. އެޕަލް ކުންފުނިންގ މައުލޫމާތު ދޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފާޑުކިޔުމުން މިޔަންމާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ އަތުން ތާޖު އަތުލައިފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފާޑުކިޔުމުން އެގައުމުގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ އަތުން ތާޖު އަތުލައިފިއެވެ. މިސް ގްރޭންޑް ކާމިޔާބުކުރި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ށުވެ އެއިން ސި ފޭސްބުކުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފޭސްބުކް އަށް ވަންނަން ޕާސްވޯޑް ޖެހުން ނިމެނީ، ދެން ބޭނުން ވާނީ މޫނު

ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން މެދުވެރިކޮށް ފޭސްބުކަށް ލޮގިން ވާގޮތް ހަދަން ޓެސްޓް ބުރެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މަޝްހޫރު ސޯސަލް ނެޓްވޯކް ފޭސްބުކުން މި ފީޗާ ބޭނުން ކޮށްގެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް