ކެމެރަންގެ މޭސްތިރި ކަމުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ !

ދަ ޓާމިނޭޓަރ ފްރެންޗައިސްގެ އާ ބައެއް ދާދި އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނާނެ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޒަރީން ޚާން އަށް ވައިރަލް ހުމެއް ލައްވާލައިފި !

ފުލުފުލުގައި ވަރުގަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑް ބަތަލާ، ޒަރީން ޚާންއަށް ވައިރަލް ހުމެއް ޖެހިފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފި އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދާދި އަވަހަށް ސަލްމާން ޚާން ބައްޕައަކަށް ވަނީ !

ބޮލީވުޑް މެގަ ސްޓަރ ސަލްމާން ޚާންގެ ފޭނުން އަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ. އެދުވަސް ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އަންނާން ނެތް ނަމަވެސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިންގެ ލިސްޓުގައި އަނެއްކާވެސް ޕްރިޔަންކާ

މިހާރު ހޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަނެއްކާވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ. ފޯރްބްސް އިން ނެރޭ މި ލިސްޓުގައި މިފަހަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އަމީތާބު ރާއްޖެ އަންނަނީ

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖެ އައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ހެލްތު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެން ފެނިގެންދާނީ ވިޝާލް ބަރުދުވާޖުގެ ފިލްމަކުން: ނަވާޒުއްދީން

ބޮލީވުޑް ތަރި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީޤީ ދެން ފެނިގެންދާނީ ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާޅް ބަރުދުވާޖުގެ ފިލްމަކުން ކަމަށް ނަވާޒުއްދީން ބުނެފި އެވެ. އެ ފިލްމާއިބެހޭ މާގިނަ ތަފްސީލެއް އަދި ފެންމަތިވެފައެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކައިލީ ޖެނާ އިނީ ބަލިވެ

ކާޑޭޝިއަން-ޖެނާ އާއިލާގެ އެންމެ ހަނގު މީހާ ކަމަށްވާ ކައިލީ ޖެނަރ ބަނޑުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ކައިލީ ބަނޑުބޮޑު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“އެމެރިކަން އައިޑޮލް” ގެ ދެވަނަ ޖަޖަކަށް ލޫކް ބްރަޔަން

އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ އާ ޝޯގެ ދެވަނަ ޖަޖަކަށް ކަންޓްރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޫކް ބްރާޔަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސީޒަނަށް ފަހު އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިންމާލާފައިވާއިރު، އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކަރަން ވާހީ ވެސް ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލަށް

މީގެ ކުރިން “ދާވަތޭ އިޝްގް” ފަދަ ފިލްމްތަކުގައި ސަޕޯޓިން ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޯސްޓް ކަރަން ވާހީ ބޮލީވުޑް ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ގޯޑްޒިލާ 2” ގެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯތައް ދައްކާލައިފި

“ގޯޑްޒިލާ: ކިންގް އޮފް ދަ މޮންސްޓާސް” ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަމަށްވާ މައިކަލް ޑޯރޓީ ގޯޑްޒިލާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯތައް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން ފިލްމްގެ ޝޫޓިންގެ 69

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް