ފިލްމު ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާރަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ކަރޯޑު

އާމިރު ޚާން ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން އުފެއްދި ފިލްމު “ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ” މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާފައިވާއިރު ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފިލްމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިޝާ ޑިއޯލް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އިޝާ ޑިއޯލް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. އިޝާ ޑިއޯލް އަދި ބާރަތު ތަކްތާނީގެ ކައިވެންޏަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ބޮލީވުޑް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ “ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް”ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރަން ބިޕާސާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ފިޒީ ބުއިމެއް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ނުނެކޭބުނެ، ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ބިޕާސާ ބާސޫ ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ. ބައެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިޝްވާރިޔާއާއެކު ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ މިހުންނަނީ ބިރުން: ރާޖް ކުމާރު

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އައިސްވާރިޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަސް ޖެހޭ ކަމަށް ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންގެ ކޯ ސްޓަރ، އެކްޓަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސަލްމާން ޙާންގެ ފުރަތަމަ މުސާރައަކީ 75 ރުޕީސް

ސަލްމާން ޙާންއަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އެއް ހީރޯއެވެ. އޭނާގެ ފިލްމްތަކާއި ލަވަތައް ވެގެންދިޔައީ ބޮލީވުޑްގެ ހިޓަކަށެވެ. މިހާރު އޭނާ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ފިލްމް ކުޅޭ މީހުންގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކްރިޝް 4 ގައި ރިތިކް ފެނިގެންދާނީ ދެ ގޮތަކަށް

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ “ކްރިޝް”ގެ ފިލްމްތަކުން ދެން ނެރޭ ފިލްމްގައި ރިތިކް ރޯޝަން ދެގޮތަކަށް ފެންނާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު ފެނިގެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކެމެރަންގެ މޭސްތިރި ކަމުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ !

ދަ ޓާމިނޭޓަރ ފްރެންޗައިސްގެ އާ ބައެއް ދާދި އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނާނެ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޒަރީން ޚާން އަށް ވައިރަލް ހުމެއް ލައްވާލައިފި !

ފުލުފުލުގައި ވަރުގަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑް ބަތަލާ، ޒަރީން ޚާންއަށް ވައިރަލް ހުމެއް ޖެހިފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފި އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދާދި އަވަހަށް ސަލްމާން ޚާން ބައްޕައަކަށް ވަނީ !

ބޮލީވުޑް މެގަ ސްޓަރ ސަލްމާން ޚާންގެ ފޭނުން އަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ. އެދުވަސް ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އަންނާން ނެތް ނަމަވެސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް