ތެޔޮ އުފެއްދުން ދަށްވެ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ތެޔޮ ގެ އަގު %3 މައްޗަށް

އޮޕެކް ގެ މެންބަރުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ތެޔޮ އަށް އޮތް ޑިމާންޑް މަތިވެ އަދި ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަރކިއޯރ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ގއ.ކޫއްޑޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފިއެވެ. މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މިރިސޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ. މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހޮލިޑޭ ހޯމް “ވެލި ވިލާ” ހުޅުވައިފި

އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރި ފުރަތަމަ ހޮލިޑޭ ހޯމް ގެސްޓްހައުސް “ވެލި ވިލާ” ކ. ދިއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ހޮނިހިރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗައިނާގެ “ލަކީއެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ޗައިނާގެ “ލަކީ އެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ބަޖެޓު އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ލަކީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

65 ރަށެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި

ބީލަމުގެ އުޞޫލުން، ށ.، ނ.، ރ.، ބ.، ކ.، އދ.، ވ. އަދި ސ. އަތޮޅުގެ 65 ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިރާގުން ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ތައާރަފު ކުރަނީ

ދިރާގުން “ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ” ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “މޯލްޑިވްސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް 2017” ގައި ދިރާގުން ވަނީ ގެސްޓްހައުސް ޓީވީގެ ހާއްސަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ރާއްޖެއާ ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ބުނީ މި ފެށި ފެއާގެ ދަށުން ކޮލަންބޯ ދެކޮޅު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސީއެންއެންގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލް ރިސޯޓަކަށް ސޮނޭވާ ޖާނީ!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުސް ޗެނަލް ކަމަށްވާ ސީއެންއެންއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވާ އެންމެ މަގުބޫލް ރިސޯޓް، ހޮޓާތަކުގެ އެއްވަނަ މަގާމު މިފަހަރު ސޮނޭވާ ޖާނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިފޯނާއި ޕެއާ ކުރަން ނުޖެހޭ އެޕަލް ވޮޗެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެޕަލް އައިފޯނާއި ޕެއާ ކުރަން ނުޖެހޭ އެޕަލް ވޮޗެއް އުފެއްދުމަށް އެޕަލް އިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ބްލޫމްބާގް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އާ ވޮޗް، ފޯނާއި ގުޅާލާނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން ހިލޭ ވިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ، ހިލޭ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ގަތަރުން ހިލޭ ވިސާ ދޫކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް