ޗައިނާގެ “ލަކީއެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ޗައިނާގެ “ލަކީ އެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ބަޖެޓު އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ލަކީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

65 ރަށެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި

ބީލަމުގެ އުޞޫލުން، ށ.، ނ.، ރ.، ބ.، ކ.، އދ.، ވ. އަދި ސ. އަތޮޅުގެ 65 ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިރާގުން ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ތައާރަފު ކުރަނީ

ދިރާގުން “ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ” ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “މޯލްޑިވްސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް 2017” ގައި ދިރާގުން ވަނީ ގެސްޓްހައުސް ޓީވީގެ ހާއްސަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ރާއްޖެއާ ކޮލަމްބޯއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ބުނީ މި ފެށި ފެއާގެ ދަށުން ކޮލަންބޯ ދެކޮޅު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސީއެންއެންގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލް ރިސޯޓަކަށް ސޮނޭވާ ޖާނީ!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުސް ޗެނަލް ކަމަށްވާ ސީއެންއެންއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވާ އެންމެ މަގުބޫލް ރިސޯޓް، ހޮޓާތަކުގެ އެއްވަނަ މަގާމު މިފަހަރު ސޮނޭވާ ޖާނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިފޯނާއި ޕެއާ ކުރަން ނުޖެހޭ އެޕަލް ވޮޗެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެޕަލް އައިފޯނާއި ޕެއާ ކުރަން ނުޖެހޭ އެޕަލް ވޮޗެއް އުފެއްދުމަށް އެޕަލް އިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ބްލޫމްބާގް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އާ ވޮޗް، ފޯނާއި ގުޅާލާނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން ހިލޭ ވިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ، ހިލޭ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ގަތަރުން ހިލޭ ވިސާ ދޫކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އާންމު ކުރުން ޖެނުއަރީ 23 ގައި

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ފޯނުތަށް ރޯވާން ދިމާވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ރިޕޯޓު އާންމު ކުރުމަށް ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ނިންމައިފިއެވެ. ގެލެކްސީ ނޯޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކައިފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކަން ބީއެމްއެލް އިން އޮންލައިން ޕޯޓަލް ތައާރަފްކޮށް އެ މަސައްކަތް ފެށި ފަހުން މިދިޔަ ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެއާޕޯޓްގައި ޕިއްޒާ ހަޓް، ޑޮމިނޯސް، ކޭއެފްސީ އަދި ސްޓާބަކްސް ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ ޕިއްޒާ ހަޓް އާއި ކޭއެފްސީގެ އިތުރުން ޑޮމިނޯސް އަދި މަޝްހޫރު ކޮފީޝޮޕް ސްޓާބަކްސްގެ ބްރާންޗްތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހުޅުވަން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް