ވޯޓާރސް ލިސްޓު މިއަދު ޢާއްމު ކުރާނަން – އިލެކްޝަންސް

މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުލާ މިހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު މިއަދު ޢާއްމު ކުރައްވާނެކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރަތަފަންދޫ ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ގދ.ރަތަފަންދޫ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް މިއަދު ސޮއިކޮށް އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) އާއި ފޯމް ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އާ ގަވަރުނަރުގެ ސޮޔާއެކު 10ރ. އަދި 100ރ. ގެ އާ ނޫޓު ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އާ ގަވަނަރު އަހުމަދު ނަސީރުގެ ސޮޔާއެކު ޗާޕްކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ “ރަންދިހަ ފަހެއް” ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ 10 ރުފިޔާ އާއި 100

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިބޫ ނިދިކުރައްވަން އޮންނަވަނިކޮށް އަތޮޅުގެ އަށް ގާ އުކައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ގއ.އަތޮޅު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެއަތޮޅު އަތޮޅުގޭގައި ރޭ ނިދިކުރައްވަން އޮންނަވަނިކޮށް އަތޮޅުގެއަށް ގާ އުކައިފިއެވެ. އިބޫ އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އެޓްލާންޓްކް ކަނޑުގެ އަޑިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަރުބަދަތަކެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކަށް މެގްނިޓިއުޑް މިންގަނޑުން 5.0

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސަލްމާން ހާންގެ “ސުލްތާން” އަށް ޗައިނާއިން ފިނި ތަރުހީބެއް

6 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެއި ރިލީޒް ކުރެވުނު ސަލްމާން ޙާންގެ ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމު “ސުލްތާން” ޗައިނާގައި ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޗައިނާހެ ސިނަމާތަކުގައި އެ ފިލްމު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގައި ބައްޓާފައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން ސަރުކާރުން އެންގި އެންގުމަށް އެރިސޯޓުން ތަބާވެފައި ނުވާތީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން އެރިސޯޓަށް އަރާ ބުދުތައް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކަރީނާ ކަޕޫރް އާއި ކައިވެނި ކޮށްފާނަން – ކަރަން

ކަރަން ޖޯހަރްއަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމް އުފައްދާ އެއް ފަންނާނެއެވެ. އޭނާ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ނުކުރާ ކަމެއް ނެތެވެ. އެތައް އެވޯޑެއް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ބަލާއިރު، އޭނާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޯމަހެއްގެ އުނދަގުލާއި ހެދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

ކޯމަހަކީ އިންސާނުންނަށް ގޯނާ ކުރާ ޖަނަވާރެއް ނޫންކަން އެންމެންނަށް އެނގެއެވެ. އަދި އެހެން ޖަނަވާރުތަކާއި ހިލާފަށް ކޯމަހަކީ އިންސާނުންނާއި ވަރަށް އެކުވެރިކޮށް އުޅޭ އިންސާނުންނާއި ވަރަށް ގަޔާވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މޭކަޕް ކުރާ އަންހެނުންނަށް ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލް ވުމަށް އުނދަގޫވޭ

ދުނިޔޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަކީ މޭކަޕް ކުރާ އަންހެނުންނެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ 60 އިންސައްތަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް