މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އެއް ޖަމުޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަމުން އަންނަ، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ “ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް”ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރަން ބިޕާސާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ފިޒީ ބުއިމެއް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ނުނެކޭބުނެ، ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ބިޕާސާ ބާސޫ ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ. ބައެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިޝްވާރިޔާއާއެކު ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ މިހުންނަނީ ބިރުން: ރާޖް ކުމާރު

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އައިސްވާރިޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަސް ޖެހޭ ކަމަށް ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންގެ ކޯ ސްޓަރ، އެކްޓަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިވާލީ ފާހަގަ ކުރަން ދިއްލީގައި ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްްފި

އިންޑިއާގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރާ ދިވާލީގައި، މިއަހަރު ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން ދިވާލީގައި ބަޑިބޭސް މަނާކޮށްފައި މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޕޯޗުގަލް އަދި ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޕޯޗުގަލް އަދި ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ބީގައި ޕޯޗުގަލް ސްވިޒަލެންޑާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެ ރޮބެން ގައުމީ ޓީމުން ރިޓާޔާ ކޮށްފި

ޔޫރަޕްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް އޭ ގައި ސްވިޑަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ހޮލަންޑް މޮޅުވިނަމަސް ޕްލޭއޮފް އިން ޖާގަ ގެއްލިއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ވޯލްޑް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މެސީގެ ރެކޯޑު ހެޓްރިކުން އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެކުއޭޑާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ތިން ގޯލް އާޖެންޓީނާއަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޖުމްލަ 11

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް