އިބޫގެ ރަނިންމޭޓް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނު ކުރާނަން – ޖޭޕީ

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ހުށައަޅާ ރަނިންމޭޓް މި މަހު ދިހައެއްގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރާނެކަމަށް ޖޭޕީއިން ބުނެފިއެވެ. ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ހަތަރު ފޯނެއް ނެރޭނެ

ވަރުގަދަ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ވޯލްޑްވައިޑް ޑެވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޕަލް ކުޑައިގެ ދަށުން ނެރެމުންދާ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކާއި، އެއުފެއްދުންތައް ތަރައްޤީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަލަސްތީނުގެ ނަރުހެެއް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ޝަހީދު ކޮއްލައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ނަރުހެެއް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ޝަހީދު ކޮއްލައިފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިސޯރުކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމަށް އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ބަޑި ޖެހުމުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަމައެކަނި ސައެއް ނޫން، ޑްރޯން އިން ކޮންމެ ކާއެއްޗެއްވެސް ގެނެސްދޭނެ

އިންޑިޔާގެ ލަކްނޯގައި، ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ސައި ޑެލިވަރީކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކަށް ފަސޭހަތަކެއްވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ. ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު، ހުސްވި މެއި މަހުގެ 23

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މީރާ ބުނަނީ އެންމެންވެސް މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް

މެއި މަހު އައިސްޓީވީން ދައްކަން ފަށާފައިވާ އާ ޝޯވތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މީހުންގެ ވާހަކައިގެ އެޕިސޯޑްގެ ގެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސް ވާނަމަ ރޯދަ ވިއްލައިގެން ކާންވީ މޭބިސް ކަދުރު

މޭބިސްކަދުރަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ލިބެން ފަސޭހަ މޭވާ އެއް ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ ދިވެހިން ކާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި މޭބިސް ކަދުރު މަދުން ހެއްދުނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި!

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނިޕާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

ނިޕާ ވައިރަހަކީ ޒޫނޮޓިކް ޕެތަޖެން އެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ މިއީ ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން އިންސާނުންނަށް އަރާފައިވާ ވައިރަސް އެކެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ 1998 ވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“އަނބިމީހާ ފެނުނީ ދެ މިނެޓަށް، އެއީ ހިތްވަރުގަދަ ނަރުހެއް”

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ސަޖީޝްއަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނެތްކަމުގެ އިހުސާސް އަދިވެސް ކުރެވެއެވެ. އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ އާކުލައެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި އެޕަލްއިން އައިފޯނު 8 އާއި +8 ގެ ރަތް ކުލައިގެ ފޯނުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. އެޕަލް ކުންފުނިންގ މައުލޫމާތު ދޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް