ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. މިކަން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކުރިން ލިބޭ މަސައްކަތަކަށް މަސްވެރިކަން ވެފައިވުމުން ނެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ނިމުނު ހަފުތާ ބަންދުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ 2 ވަނަ ގައުމީ އަންހެން ޓީ20 ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ޝާރކް އައިލެންޑް” ގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިޔަރުގެ ރަށް ނުވަތަ “ޝާރކް އައިލެންޑް” ގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި އުފެއްދި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތް އާންމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 150 ފްލެޓަށް ކުރިމަލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެކައުންސިލުން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން 150

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް