ކްރިޝް 4 ގައި ރިތިކް ފެނިގެންދާނީ ދެ ގޮތަކަށް

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ “ކްރިޝް”ގެ ފިލްމްތަކުން ދެން ނެރޭ ފިލްމްގައި ރިތިކް ރޯޝަން ދެގޮތަކަށް ފެންނާނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު ފެނިގެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތައިލެންޑަށް އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ތައިލެންޑަށް ބޯޓުތަކުގައި އަންނަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ފޮނުވާ ނުލަން އެމްނެސްޓީ އިން އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަންކާ ފުލުހަކު ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފި

ލަންކާގެ ފުލުހަކު މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެނެއް ރޭޕްކޮށްލައިފިއެވެ. 21 އަހަރުގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމު އަންހެން މީހާ ރޭޕް ކޮއްފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ތިބި ހޮސްޕިޓަލެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކެމެރަންގެ މޭސްތިރި ކަމުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ !

ދަ ޓާމިނޭޓަރ ފްރެންޗައިސްގެ އާ ބައެއް ދާދި އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނާނެ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޓާމިނޭޓަރ އެނބުރި އަންނަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލްގެ އިލްތިމާސް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އައިފޯނު އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީ ވޯކް ނުކޮށްފާނެ

އެޕަލް އިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވިއްކަން ފަށާ އައިފޯނުގެ އެންމެ ހާއްސަ ފީޗަރ ކަމުގައިވާ ފޭސް އައިޑީއަކީ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދީންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ހަމަލާއެއް ނުދޭނެ – ރަޝިޔާ

މެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ހަމަލާނުދޭނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގެއި ލަވްރޯވް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗައިނާގެ “ލަކީއެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ޗައިނާގެ “ލަކީ އެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ބަޖެޓު އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ލަކީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިހުރީ އައު އައިފޯނުގެ ބެންޗްމާކް ސްކޯތައް، ސެމްސަންގް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުން ނުރޯތި !

އެޕަލްއިން މިވަނީ އެޕަލްގެ އައު ފޯނުތައް ދައްކައިލާފަ އެވެ. އައިފޯނު 8 އައިފޯނު 8 ޕްލަސް އަދި އައިފޯނު އެކްސް ފޯނު މިވަނީ ދައްކައިލާފަ އެވެ. މި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ޓޫމްބް ރައިޑާ” ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް “ޓޫމްބް ރައިޑާ” ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވޯނާ ބްރޯސް އާއި އެމްޖީއެމް އިން ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ފިލްމްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޝާހުރުކް އަހަންނަށް އިތުބާރުކުރާތީ އުފާކުރަން: ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު ރާއި

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއި ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އޭނާގެ ކުރިއަށް ފިލްމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝާހުރުކް ޚާން ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް